Styrelse

Ordförande

Göran Häggfors
Tel: 0480 – 20126
Mejl: goran.haggfors@kalmar.se

Vice Ordförande

Nils Fredrik Aurelius
Tel: 0480 – 850 41
Mejl: nf.aurelius@bredband.net

Sekreterare och hemsideansvarig

Fredrik Blomqvist
Tel: 0480 – 245 06
Mejl: fredrik.blomqvist@gmx.com

Skolansvarig

Karin Lönnqvist
Tel: 0480 – 878 71, 0734 – 333 283
Mejl: karin_lonnqvist@hotmail.com

Övriga Styrelseledamöter

Bengt Nordlöw
Tel: 0480 – 875 76
Mejl: b.nordlow@bredband.net

Leif Stille
Mejl: leistil@yahoo.se

Riitta Lindell
Tel: 0480 – 44 99 24
Mejl: riitta@lindell.cc