Tillställning

Årsmöte 2018 med föredrag

Torsdagen den 8 februari på Stadsbiblioteket, Klockan 17:30. Klockan 18:30 följer ett föredrag med anslutning till Finlands 100-årsjubileum. Håkan Strålenstam, Fil.mag. och major, berättar under titeln ”Finsk nationalism – Bobrikov och Schauman”.