Tillställning

Årsmöte med föredrag

Årsmöte hålls tisdagen den 7 februari på Stadsbiblioteket klockan 17:30. Klockan 18:30 följer ett föredrag med Helena Victor, Projektsamordnare på Kalmar Läns Museum, under titeln ”Sandby borg – nya resultat”.