Tillställning

Årsmöte och föredrag

Årsmöte hålls lördagen den 13 februari på Stadsbiblioteket klockan 13:00. Klockan 14:00 följer ett föredrag med Håkan Bergcrantz under titeln ”Kyrka och skola – något om Stift- och gymnasiebiblioteket”.