Tillställning

Att leva i kulturell mångfald 3000-2000 f Kr i Skandinavien

Måndagen den 24 oktober kl 18:30 på Stadsbiblioteket.

Föreläsning med Mats Larsson, professor i arkeologi vid Linnéuniversitetet.