Tillställning

En humanism för vår tid – ett anspråkslöst samtal

Torsdagen den 2 februari kl 19:00 i Nisbethska husets aula, Linnég. 5.

Samarrangemang med Kalmar Humanistiska Förbund, som först kommer att hålla ett kort årsmöte. Sedan följer ett samtal om vår gemensamma framtid. De tre paneldeltagarna är Roland Hallgren, professor emeritus i religionsvetenskap; Bodil Petersson, lektor i arkeologi; Nils Fredrik Aurelius, som har varit lärare på Stagneliusskolan och riksdagsman. Eftersits.