Tillställning

Finland – landet mellan Sverige och Ryssland

Onsdag den 6 december kl 19:00 på Linnéuniversitetet, Nisbethska husets aula, Linnég. 5.

På 100-årsdagen av Finland som ett självständigt land, med en egen finsk medvetenhet och med traditioner som både anknyter till och skiljer det från Sverige och Ryssland. Anders Fröjmark, docent i historia vid Linnéuniversitetet, ger en bild av skeendet. Nils Fredrik Aurelius, som varit lärare vid Stagneliusskolan och riksdagsman, tecknar frigörelsens centralgestalt Gustaf Mannerheim.

Föredraget är ett samarrangemang med Kalmar humanistiska förbund. Gratis entré för Föreningen Nordens medlemmar. Eftersits.