Tillställning

Gåsamiddag

Lördagen den 10 november på Källaren Kronan, Ölandsgatan 7, Klockan 18:30.

För tjugosjunde gången sätter vi oss till bords för Gåsamiddag. Karin Lönnqvist kåserar utifrån den skånska författaren K G Ossiannilsson´s ord ”Skåningar veta och skåningar tro ej under sol eller måne, finns en plats så härlig och ljuv som Skåne”.
Pris: 385 kr. Anmäl dig senast den 2 november till Karin Lönnqvist, tfn 0480 – 878 71 alt. 0734 – 33 32 83.