Tillställning

Ortnamnen – en samnordisk angelägenhet

”Gemensamma nordiska drag i det förkristna ortnamnsskicket”. Föreläsning med Gunilla Söderberg från Linnéuniversitetet på Stadsbiblioteket klockan 18:30.