Tillställning

Reseminnen från sommaren 1860

Onsdagen den 12 september på Stadsbiblioteket, Klockan 18:30.

Claes Evenäs, fil.dr. i litteratur, gästar oss för att tala utifrån A O Vinjes Ferdaminni fraa sumaren 1860. Boken skildrar en kulturhistoriskt, folkloristiskt, språkligt och geografiskt intressant resa från Kristiania till Nidaros, där Karl XV skulle krönas. Claes, som har en norsk mamma, har själv gjort denna resa och gjort reflektioner om svunna tider.