Tillställning

Stagneliusskolan då och nu

Tisdagen den 20 mars på Stadsbiliotektet, Klockan 18:00.

Ett samtal mellan Richard Ohlsson, som nyligen givit ut en bok om skolan, Leif Stille, ordförande för Stagnelii Vänner och Göran Häggfors, student 1961. Samtalsledare: N F Aurelius.