Tillställning

U137 – vad hände EGENTLIGEN?

Onsdagen den 13 mars på Calmare Internationella Skola, Malmbrogatan 11, Klockan 18:30.

Ta del av minnen från Karlskronas östra skärgård oktober-november 1981. Dåvarande chefen för Op-sektionen i Kustartilleristaben, BK/Fo15 stab, överstelöjtnant Rolf Lindén beskriver några självupplevda dramatiska dagar på en arbetsplats i kalla krigets skugga. Han avslöjar operationens egentliga omfattning och uppseendeväckande, nya uppgifter om intrånget; som blev en världssensation och en politisk väckarklocka.
Anmäl deltagande senast måndagen den 11 mars till Björn Hagberg, [email protected], alt. 0705 – 87 53 26.

Föredraget är ett samarrangemang med AFF Blekinge län, AFF Kalmar län, Försvarsutbildarna i Kalmar län, Kalmar regementes kamratförening, Kalmar flyghistoriska sällskap och arrangören Sveriges reservofficersförbund i sydöstra Sverige (SVEROF Sydost).